لوگو موشن آرمان پنجره

در این قالب، ورق های رنگی و جذاب، به زیبایی دور لوگو شما می چرخند و لوگو شما را با حالت شیشه ایی به نمایش در می آورند. این لوگوموشن در یک سکانس 7 ثانیه ای خلاصه شده است تا از حوصله ی مخاطب خارج نشود. به همین علت اکثر لوگو موشن ها با مدت زمانی کوتاه ارائه داده می شوند. این قالب دارای 3 سایز کاربردی می باشد.

مدت زمان : 7 ثانیه

موضوع : خدمات و تجاری

نوع پروژه :‌ ویدیو ثابت

پروژه بیشتر